Зачлени се    
 
 
     За нас   |   Совети   |   Новости   |   Календар   |   Контакт   |   Помош    Барај производ
 
  Продавајте полесно, заработете повеќе со Агри ИнфоНет!     НОВОСТИ:      Вината на „Тиквеш“ во комбинација со македонски специјалитети вистински хит во Загреб     Треба да бидеме горди на македонското млеко     Преработувачите ќе треба да го откупат вишокот на свинско месо     Млекото не содржи опасни материи ќе се контролира еднаш на две недели
promo codes for walgreens photo walgreens photo coupon prints walgreen photo deals
     ГОДИНАВА ЌЕ СЕ ОТКУПИ ПОМАЛКУ ТУТУН ВО СПОРЕДБА СО ЛАНИ
 
   
 
Совети
Наједноставна дефиниција за недрвните шумски производи е: сите оние производи кои слободно можат да се најдат на површината на која се наоѓа шумата, а тоа се: печурки, бобичасти плодови, лешници, костени, папрати, мовови, лековити растенија, гранки од дрва, кора од дрва и сл. Нивното користење на глобално ниво не е во доволни размери и затоа м . . .
Во роден насад од еднородни сорти јагоди после бербите потребно е да се изврши летна резидба на растенијата. На секое растение се оставаат 2-3 листа, а останатите се отстрануваат. Оваа мерка се применува од причина што во летниот период  растението троши многу вода. Со отстранување на лисната маса растението подобро ќе се справи со сушата во л . . .
Во овој период пчелните семејства го забрзуваат својот развој, а заради тоа и одгледувачите на пчели се поактивни во пчеларникот. За правилен развој и нега на пчелните семејства потребно е да се обрне внимание на проширувањето на пчелните семејства и замена на старото саќе. За обезбедување доволен работен простор во пчелните семејства и замена . . .
Резултатите кои ги даваат плантажите од брзорастечките видови се навистина се зачудувачки. Во прилог ќе претставиме две калкулации за подигање на насад од  видот Paulownia на 1ha површина.  . . .
Шумарство
Подигање на плантажа од брзорастечки дрвни видови (Paulownia)
walgreen photo coupon codes click coupon code for walgreens photos
promo codes for walgreens photo go walgreen photo deals
      Живеејќи во едно модерно динамично време, потребата од максимално користење на капацитетите и ресурсите, е повеќе од неопходна. Културолошки и историски  во Македонија голем акцент е ставен на користењето на дрвото како ресурс.  . . .
Сточарство
Санирање и прихранување на пчелите во март
promo codes for walgreens photo walgreens photo coupon prints walgreen photo deals
Прв детален пролетен преглед . . .
Дали знаете дека е крајно време за чистење на јагодите, пред почеток на вегетација? После зимскиот период, откако ќе презимат растенијата, прва пролетна операција која треба да се изврши е  сечење и отстранување на страничните израстоци.  На едно садно место се оставаат 1-2 растенија, зависно од развиеноста на растението. На тој начин ќе се из . . .
Како прво, храната за животни треба да се заштити на нива, со примена на добра земјоделска пракса, и тоа, преку соодветна култивација на почвата (обработка), правилна примена на заштитни средства, каде е можно, како и наводнување, поради штетните последици од сушата. Растителната  биотехнологија, односно генетиката оди во правец на генетско по . . .
Во овој период започнуваат подготовките во земјоделското производство за новата вегетациска година. Во поглед на механизацијата и тоа како приклучна така и погонска потребно е истата да се провери во каква состојба е, да се отстранат одредени недоследности и дефекти со цел да истата биде подготвена во извршување на работните процеси кои с . . .
Независно дали се подигаат поголеми или помали овошни насади, правилниот избор на времето како и стручното изведување на садењето во голема мера влијаат врз приемот на садниците, порастот и родноста на овошното растение.  . . .
Еден од врвните фактори од кои зависи успехот во производството и квалитетот на производите е плодноста на почвата со хемиските биогени елементи кои растението ги прима преку коренот, а тоа се: азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум, сулфур, железо, цинк, манган, бор, бакар и молибден. Најмногу се трошат првите шест и затоа на нив треба . . .
Географската положба и еколошките карактеристики на територијата на нашата земја обезбедуваат поволни услови за рентабилно одгледување на голем број овошни култури. Со производство од околу 8 илјади тони во последниот петгодишен период, во структурата на овоштарското производство вишната го завзема четвртото место. Вкупните површини под оваа к . . .
Карфиолот е неотпорен на ниски и високи температури, суша и болести. Температурата е осбено важна во времето на формирање на главици, најдобри температури се од 14 до 180С. Карфиолот има голема потреба од почвена и воздушна влага при формирањето на лисната маса и главици. При помала влага од 50-60% во почвата, кочанот станува груб, растењето е бавно а формирањето на главиците почнува предвреме со . . .
Брокулата се одгледува како ран посев но подобро успева како доцноесенски посев. Се расадува во почетокот на јули се бере во септември. Агротехничките мерки , барањата за хранливи материи како и условите за успевање се исти како и кај карфиолот. Брокулата најдобро се одгледува со расад. Се расадува на растојание меѓу редови од 50-60cm, а во редот 40-50 cm. Бербата на соцветијата трба да биде пре . . .
Интензивниот развој на органското производство се согледува во фактот што денес ова производство се организира во најмалку 160 земји во светот. Процентот на органското земјоделски површини од вкупните земјоделски површини како и бројот на органски фарми, постојано расте. Исто така и пазарот за органски производи расте, и тоа не само во Европа и Северна Америка, туку и пошироко. 
Корените на о . . .
Карфиолот е двегодишно растение, од фам. Brassicaceae. се одгледува во некои земји од Средоземието, Централна и Западна Европа, САД, Русија. По хранливите вредности тој е на едно од првите места меѓу зеленчуците. Карфиолот содржи витамини и минерали и голема калорична вредност. Од свежиот карфиол се припремаат разновидни и вкусни јадења, се препорачува како диетална храна за болните, старите и де . . .
Брокулата е двегодишно растение многу сличено на карфиолот. За разлика од карфиолот, кај брокулата освен централното соцветие се развиваат помали меснати соцветија на бочните изданоци кои постепено се берат. Постојат и такви сорти со едно главесто соцветие кои се употребуваат за механизирана берба. Соцветија со зелена, жолта или виолетова боја се деликатесен зеленчук. Тие содржат значителна коли . . .